English

פריט 271:

חידושי תורה בהלכה בכת"י האדמו"ר רבי שלום סאפרין מקאמארנא

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דפי חידושי תורה, בעיקר תשובות בהלכה שהשיב הרה"צ רבי שלום סאפרין בן אדמו"ר רבי חיים יעקב סאפרין מקאמארנא בירושלים.

ההלכות בהלכות יורה דעה והלכות טהרה בייחוד.

[7] דפים בגדלים שונים. שאלות רבות. כולם בכתב ידו. בחותמתו וללא חתימת ידו. מצב טוב.