English

פריט 272:

מכתב ברכה לנישואין בכת"י רבי אלחנן היילפרין מגולדרס גרין

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב ברכה לנישואין ששלח הגאון הנודע בנש"ק רבי אלחנן היילפרין מראדימשלא גולדרס גרין, עם ברכות לבית נאמן בישראל. תשי"ח. 

המכתב נשלח למשפחת הנגיד הרבני התורני רבי מנחם מנדל קירשנבוים. והרב היילפרין מברך ברוב אושר ונחת ושמחה, לתפארת אבות ושמחה רבה.

[1] ניר דואר אוויר. מקופל וקמטים. בלאי קל. מצב טוב.