English

פריט 276:

תעודה מאת הקהילה העברית בבויאן, המעידה על כהונתו של רבי פנחס זוננשיין כרבם הרשמי. בויאן,...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תעודה מאת הקהילה העברית בבויאן, המעידה על כהונתו של רבי פנחס זוננשיין כרבם הרשמי. בויאן, תרצ"ד 1934.


[1] דף, 35X21 ס"מ, עם חותמת קהילת בויאן (מחוז צ'רנוביץ, בוקובינה), ועם חתימת ראש הקהל והמזכיר, ועם בולים מרומניה החתומים בחותמת הקהילה.

רבי פנחס זוננשיין (זאנענשיין) – על פי המובא כאן במסמך הוא נולד בשנת 1898, הוסמך לרבנות ועבר לכהן ברבנות בבויאן משנת תר"צ (1930).
יתכן שזהו ר' פנחס זוננשיין (1907-1986), מחסידי בויאן-טשרנוביץ שעלה לארץ ישראל בשנת 1935 עם רעייתו וכיהן כחבר המועצה הדתית בחיפה. בעלייתו לארץ הציג מסמכים בהם נכתב שנולד בשנת 1898. אביו, הרב החסיד רבי אלעזר, היה מילידי בויאן ממקורבי האדמו"ר מבויאן-טשרנוביץ ו'בעל שחרית' בימים הנוראים בחצר הקודש בויאן-טשרנוביץ.
נראה שהמסמך שלפנינו נועד לאפשר לר' פנחס ולרעייתו לקבל סרטיפיקט לעלות לארץ ישראל המנדטורית, על תקן רב מבוגר, מוסמך ומכהן.

סימני קיפול, חורי תיוק, כתמים קלים, מצב טוב.