English

פריט 279:

מכתב 'ברוך הבא' לכנסת מרדכי מסאדיגורה - תשכ"ג

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הזמנה נרגש של ועד חסידי סדיגורה, לרגל בואו של הרה"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה לארץ הקודש. 

המכתב נשלח לחסידי וידידי סדיגורה, בשנת תשכ"ג, בעת שחזר הכנסת מרדכי משהות ארוכה בארצות הברית. 

ההזמנה מתייחסת לבוא הרבי והרבנית לשדה התעופה ומציינת כי יסעו בהמון עם לקבל את פניו בנמל התעופה לוד. 

הועד כולל את ר' אהרן אלטמן, ר' משה ליבר, ר' יוסף שורברג, ר' אביגדור בריזון ועוד 18 אנשים בהם הרב דוד דרמברמדיקר. החתום האחרון הוא המזכיר ר' משה שטרנגר שכתב ידו מופיע על גבי המכתב. 

[1] מסמך מוקלד במכונה ומצולם בסטנסיל עם כיתובים בכת"י ר' משה שטרנגר. נקבי תיוק ובלאי קל. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 29 CM

מידות: 21 x 29 CM