English

פריט 34:

מכתבים מהגריא"ה הרצוג - הרב הראשי אל הגאון רבי יעקב לנדא מבני ברק

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלושה מכתבים ששלח הגאון רבי יצחק אייזק הלוי הרצוג אל הגאון רבי יעקב לנדא רבה של בני ברק, בערך בשנת ת"ש. 

במכתב אחד, פונה הרב הרצוג לרב לנדא בעניין העלאת משכורת הרב לנדא ומודיע כי יטפל ויפעל בכמה דרכים שונות. 

מכתב נוסף הוא מכתב ששלח הרב לנדא בכתב ידו לרב הרצוג ובו שאלה על מועד קביעת פגישה, ועל דף זה כותב הרב הרצוג בחתימת ידו את התשובה החיובית.

מכתב שלישי, נשלח בידי מזכיר הרב הרצוג, מר גודלמן, ובו כותב כי מצב בריאות הרב הרצוג אינו תקין והוא גם מזכיר את שמו ושם אמו אבל מבקש מחמת כמה סיבות שלא יתפרסם הדבר. 

[3] מכתבים בדפים רשמים ושאינם. מעטפה מקורית מצורפת. סימני קיפול בלאי קל. מצב טוב.