English

פריט 4:

חתימת כתב יד קודשו וחותמו של הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם אב"ד בארדיוב.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חתימת כתב יד קודשו וחותמו של הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם אב"ד בארדיוב.


[1] דף, 13X13 ס"מ, עליו הודבקו חתימת הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם וחותמו.

הרה"ר רבי יחיאל נתן הלברשטאם (תרכ"ה-תרצ"ג, 1865-1933) – משנת תרמ"ה רב בצאנז-ישן, ומשנת תרס"ד כיהן כאב"ד בארדיוב כממלא מקום אביו, הרה"ק רבי משה הלברשטאם – נכד הרה"ק רבי ברוך מגורליץ, בנו של ה"דברי חיים" מצאנז.

כתמים, מצב בינוני-טוב.