English

פריט 44:

מכתב מהגאון רבי יוסף שלמה כהנמאן ראש ישיבת פונוביז'

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הזמנה בחתימת הגאון הגדול רבי יוסף שלמה כהנמן גאב"ד פוניבז', לחנוכת הבית לבית נוה שלום לתלמידים מצויינים בעדות המזרח בישיבת פוניבז'.

בחודש אייר שנת תש"ט. 

המכתב נשלח לרב יוסף לוי חגיז מראשי הקהל בירושלים, מפרנסי הציבור. הרב מפוניבז' מוסיף בכתב יד קדשו 'אח נאמן נציב הישיבה' ובסוף האיגרת מוסיף 'בברכת כהנים באהבה' וחותם בחתי"ק. 


הגאון הגדול רבי יוסף שלמה כהנמן [תרמ"ח-תשכ"ט] רב העיר וראש ישיבת פוניבעז' המעטירה, מקימה ומכוננה מחדש אחר השואה בבני ברק, מגדולי הדורות, ממעמידי עולם התורה והחסד אחר עקדת אירופה ובמרכזה עקידת ליטא. חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מגדולי מנווטי דרכה ומעמידי דמותה.