English

פריט 45:

מכתב בחתימת ראש ישיבת באר יעקב, רבי משה שמואל שפירא. באר יעקב, תשי"ט [1958].

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בחתימת ראש ישיבת באר יעקב, רבי משה שמואל שפירא. באר יעקב, תשי"ט [1958].

[1] דף, נייר רשמי של בית האולפנא ישיבת באר-יעקב, עם חותמת הישיבה, ועם חתימת ראש הישיבה. המכתב נשלח אל ר' מאיר וונדר, שתרם לשיקום הישיבה לאחר שריפה שפגעה באחד ממני הפנימיה שלה, כשבועיים קודם לכן, בליל יום הכיפורים. 

רבי משה שמואל ב"ר אריה שפירא (תרע"ז-תשס"ו) – נכד ונין לראשי ישיבת וולוז'ין רבי רפאל שפירא וחותנו הנצי"ב. למד בישיבות ביאליסטוק, ברנוביץ ומיר, בישיבת לומז'ה בפתח תקווה ובכולל חזון איש. היה גם תלמידו של בן דודו, הגרי"ז מבריסק. כיהן עשרות שנים כראש ישיבת 'באר יעקב', והיה חבר מועצת גדולי התורה וחבר נשיאות ועד הישיבות ומפעל הש"ס. 

חורי תיוק, סימני קיפול, סימני חלודה שהותירה סיכה משרדית, מצב טוב.

מידות: 19 x 17 CM

מידות: 19 x 17 CM