English

פריט 47:

קבלה מישיבת בריסק בחתימת ראש הישיבה רבי יוסף בער סאלאוויציק

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קבלה של ישיבת בריסק בחתימת הגאון הגדול רבי יוסף דוב הלוי סאלאוויצ'יק בן מרן הגרי"ז, ניסן תשל"ה. 

קבלה על סך 1400 לירות, שנתרמו לישיבת מרן הרב מבריסק, בראשות בכור בניו הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק. ניתנה למשפחת הנדיב המפורסם רבי חיים יעקב הלפרין, שנדבו לרגל יום השנה לפטירתו, י"א ניסן תשל"ה. 

[1] קבלה מודפסת ומעוצבת. מילוי בכתב יד סופר. חתימת ראש הישיבה בכת"י וחותם הישיבה. נקבי תיוק. כתמי זמן זעירים. מצב טוב מאוד. 

מידות: 18 x 11 CM

מידות: 18 x 11 CM