English

פריט 48:

מכתב בחור ישיבה מבריסק בליטא, אל הגאון הגדול רבי משה מרדכי עפשטיין

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בקשה מבחור ישיבה בעיר בריסק, אל הגאון הגדול רבי משה מרדכי עפשטיין ראש ישיבת כנסת ישראל בחברון, בבקשה לקבלת אישור עליה וכניסה לישיבה. תרפ"ה -1925.

במכתב מגולל הבחור יהושע בן המנוח שמעון לעווענהארץ [=לווינהארץ] את קשייו ובקשתו לעלות לארץ הקודש, והוא מבקש ומפציר ללמוד בישיבת חברון 'כנסת ישראל' וככל שיורה לו ראש הישיבה הגאון האדיר המפורסם, כן יעשה. 

הבחור נולד בשנת תרס"ה, בעיר טערספאל בפולין, והמכתב נשלח מבית זקנו של הבחור, שכאמור מוצאו מפולין, בעיר ווארשה. 

[1] דף, כתוב משני עבריו. נקבי תיוק. סימני קיפול וכתמים. מצב טוב. 

מידות: 15 x 19 CM

מידות: 15 x 19 CM