English

פריט 49:

נדיר! מכתב הגאון רבי שמואל יצחק יפה והרבנית בת מרנא בית הלוי מבריסק

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון הגדול רבי שמואל יצחק יפה חתן הגה"ק הבית הלוי מבריסק, ורעייתו הרבנית הצדקת, לנכדם הרב הגאון רבי מרדכי שלמה מובשוביץ, בן הגאון רבי דניאל. תל אביב, תש"ה. 

על המכתב מתווספים שורותיה החמות של הסבתא הרבנית הצדקת, בתו של שר התורה והיראה מרן רבי יוסף דובער הלוי סאלאווייצ'יק בעל 'בית הלוי'. 

המכתב נכתב בחמימות משפחתית והוא נושא גם דרישת שלומות מבית ההורים רבי דניאל והרבנית מרת פעשא רבקה. חתימה נדירה. 

הגאון רבי שמואל יצחק יפה מצאצאי הלבוש, נעשה לחתנו של הגאון בעל בית הלוי, כאשר גיסו הגדול רבי חיים מבריסק היה השושבין המרכזי בחתונה והיו כל ימיהם בידידות וחיים כאחד. משפחת יפה מהמשפחות המפוארות ביהדות ליטא וממנה משתרגת משפחת הגאון רבי דניאל מובשוביץ, אף הוא מבין המשפחות הכי מיוחסות וחשובות של רבני וגאוני ליטא. 

[1] דף שורות. בלאי ניכר. כתמים. מצב טוב. 

מידות: 15 x 20 CM

מידות: 15 x 20 CM