English

פריט 5:

גלויה מאת רבי זלמן ליב הלברשטאם. נייטרא, 1937.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

גלויה מאת רבי זלמן ליב הלברשטאם. נייטרא, 1937.


גלויה אל מנהלי כולל שומרי החומות בירושלים, מאת הרה"ק רבי זלמן ליב הלברשטאם מנייטרא.

10X14 ס"מ, בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי זלמן ליב, ועם חותמת הרה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם.

הרה"ק רבי [יקותיאל יהודה] זלמן ליב ב"ר שמואל הלברשטאם (נפטר בשנת תש"ל 1969) – אדמו"ר מנייטרא, חתן דודו רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב, וממלא מקומו כאדמו"ר בבארדיוב. חבר בבית דינו של רבי מרדכי פארהאנד אב"ד נייטרא. לאחר ששרד את השואה היגר לניו יורק, היה מראשי "התאחדות הרבנים" ונודע בשם "הרב מבארדיוב".

חור תיוק, פינה חרוכה, כתמים, שחיקה במקום ממנו נתלש בול, מצב טוב.