English

פריט 50:

מכתב הגאון רבי צבי דוב הלוי גליקסון חתן מרן הגר"ח מבריסק וראש ישיבת תורת חיים בווארשא

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון הגדול רבי צבי דוב הלוי גליקסון חתן מרן הגר"ח מבריסק וראש ישיבת תורת חיים בווארשא, תרצ"ה. 

מכתב הגאון הגדול רבי צבי דוב הלוי גליקסון, ראש ישיבת תורת חיים בווארשא, חתן הגאון האדיר רבינו חיים הלוי מבריסק, אל הרב בומינגרף ובו בקשה לסדר דין תורה בין שני בעלי דינים הקשורים אל הישיבה.

בין הנזכרים, הגאון רבי שלמה דוד כהנא מווארשא. 

[1] ניר מכתבים רשמי. מוקלד וחתום בחתימתו ובחותמו. נקבי תיוק. סימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 21 x 26 CM

מידות: 21 x 26 CM