English

פריט 60:

ב' מכתבים בהלכה והנהגה מהגאון המקובל רבי שרי' דבליצקי

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ב' מכתבים בהלכה ובהנהגה בשידוכים, בכתב יד הגאון המקובל שריד לדור דעה רבי שרי' דבליצקי. בערך תשנ"ו.

* מכתב אחד נשלח מילד בשם ישראל לב, בו שואל האם יש חשש לעבור סמוך למתפלל גם אם ממילא מוסחת דעתו. שאלה שניה שואל בעניין כריעות בעלינו לשבח.
הגר"ש דבליצקי משיבו בטוב טעם ובכתב ידו ובחתימתו.

* מכתב שני נראה עוסק בענייני הצעת שידוכים והגר"ש מאיץ בידיד נפשו – שלא נזכר שמו – להציע תיכף ומיד שידוך.
מעבר לדף, העתקת מראי מוקומות ורעיונות בענייני חינוך, אולם לא ניכר אם זהו כתב יד הגרש"ד.

[2] נירות. אחד ניר מכתבים רשמי. בלאי קל וסימני קיפול. מעט קרעים. מצב טוב.