English

פריט 61:

אגרות מהגר"ש דבליצקי אל מרן הגרי"ש אלישיב

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שני מכתבים ששלח הגאון המקובל הצדיק רבי שריה דבליצקי. אחד מהם אל מרן הגאון האדיר רבי יוסף שלו' אלישיב. 

המכתב אל הרב אלישיב, נושא את התאריך 'ב' תשא תשל"ג' כולל שאלות בעניני פורים המשולש בירושלים, אבלות בפרהסיא ודיני אונן ביום פורים שכזה. 

הגר"ש דבליצקי מכנה את הגרי"ש אלישיב בתואר 'מו"ר' מורי ורבי. 

המכתב השני, גלויה משנת תשנ"א, אל הגאון רבי אהרן זכאי, מחשובי פוסקי ההלכה בירושלים, בה מברכו על הוצאת ספרו 'הבית היהודי' חלק שישי ומשבח את הספר ואת מחברו במילות ארוכות. 

הגלויה מסתיימת בברכות לרוב.

הגאון המקובל רבי שרי' דבליצקי מגדולי ההוראה והקבלה בבני ברק בדור האחרון. 

[2] דפים. [1] בניר מכתבים רשמי, והשני בגלויה. כולם כתב יד וחתימת הגר"ש. קפלים ובלאי. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 20 CM

מידות: 14 x 20 CM