English

פריט 75:

מכתבים בהלכה והנהגה מהגאון רבי יהושע נויבירט בעל מחבר 'שמירת שבת כהלכתה'

מחיר פתיחה: $280

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלושה מכתבים מהגאון הגדול רבי יהושע נויבירט מרבני שכונת בית וגן ומחבר הספר הנודע שמירת שבת כהלכתה.

* מכתב תמיכה ועידוד לכנס אגודת ישראל באולם תל תלפיות ברחוב הנביאים, ירושלים שנת תשכ"ג. 

* מכתב הלכה משנת תשכ"ה, בעניין המראת אווזים, עופות פטם ועוד. 

* מכתב בקשה מארגון עזרת תורה, עבור החתן החשוב שאין בידו להוצאות החתונה. 

[4] פריטי ניר. כולל מעטפה אחת בכתב ידו. כל המכתבים בכתב ידו על גבי נירות שונים. סימני קיפול. נקבי תיוק. מצב טוב.