English

פריט 8:

תעודת רב ומורה הוראה שהעניקו מנהלי קהילת בראד (Brad, טרנסילבניה, רומניה) לרבי אפרים פישר, לקראת...

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תעודת רב ומורה הוראה שהעניקו מנהלי קהילת בראד (Brad, טרנסילבניה, רומניה) לרבי אפרים פישר, לקראת עלייתו לארץ ישראל. בראד, תרצ"ה [1935].

"הננו נותנים לו תעודה זאת על בקשתו בהיות שרצונו לנסוע לארץ ישראל למלא תקום רב באיזה קהלה"; תעודת לאישור היותו של רבי אפרים פישר רב ומורה הוראה בקהילת בראד. בחתימת ראש הקהל בבראד, הגבאי והסופר. בראד, תרצ"ה [1935].

[1] דף, נייר רשמי של הקהילה היהודית האורתודוקסית בבראד, 30 ס"מ. חותמות הסופר ר' שלמה אלכסנדר, ראש הקהל ר' מתתיהו ווייס וגברי הקהל ר' יהודה ליב שאטטעהרעד. עם חותמת הקהילה האורתודוקסית בבראד.

סימני קיפול, מצב טוב.

………………………………………..

דברו אתנו בוואצאפ