English

פריט 88:

מכתב בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי בנימין יהושע זילבר, בבקשה לסייע לתלמיד חכם שנקלע...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב ידו, חתימתו וחותמו של רבי בנימין יהושע זילבר, בבקשה לסייע לתלמיד חכם שנקלע למצוקה קשה. 

[1] דף, נייר רשמי של הרב זילבר. בכתב ידו וחתימתו, עם חותמו. ללא תאריך.


הגאון הנודע רבי בנימין יהושע זילבר (תרס"ג-תשס"ח) – מדמויות ההוד שבבני ברק, עסק רבות בכתיבת תשובות בהלכה לפונים הרבים אליו. (תשובות שהתכנסו לשו"ת 'אז נדברו'). מקורבם של גדולי ישראל. חיבר ספרים רבים בהלכה ובמוסר.

סימן קיפול, מצב טוב מאוד.