עברית

Lot 46:

Postcard of Blessings by Rabbi Yisrael Isser Shapira. 1969

Start price: $200

Estimated price:

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Postcard of blessings for the New Year by the Gaon Rabbi Yisrael Isser Shapira, the son of the Gaon Rabbi Raphael of Volozhin and the son of the daughter of Maran the Natziv. Tel Aviv, 1969. 

In his blessings, he writes: ‘יתברך כבודו עם כל בני ביתו שיחיו להכתב ולהחם לשנות חיים ארוכים טובים ונעימים מבורכים במילוי כל מיטב מדושני ענג בשבע שמחות’

Handwritten and signed by him. 

The Gaon Rabbi Yisrael Isser Shapira [1886-1971] the youngest son of the great Gaon Rabbi Raphael Shapira, the Rosh Yehshiva of Volozhin, and the son of the daughter of Maran the Natziv. 

[1] postcard handwritten and signed by him. Filing signs. Very good condition. 

Measurement: 10 x 14 CM

Measurement: 10 x 14 CM