English

פריט 12:

תשובה בכתב יד בעניין חזקה על בית על פי תקנות רבני מרוקו, בחתימת הגאונים רבי יהודה בן מויאל ורבי יוסף בן עטר. אצוירא, תרס"ז [1907]

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

"נדרשתי להשיב על ענין חזקה שהיתה לכה"ר מסעוד אלבז נר"ו בחצר גוי אחד בעיר אספי יע"א"… פסק דין בעניין זכייה בחצר מכח חזקה בחתימת רבי יהודה בן מויאל ורבי יוסף בן עטר, המסתמך על תקנות רבני מרוקו שפורסמו בספר 'כרם חמד'. אצוירא, תרס"ז [1907]. 

[3] עמו', 18X23 ס"מ. כתב יד ספרדי. 

רבי יהודה בן מויאל (תקפ"ח-תרע"א, 1828-1911), רב צדיק וגאון, מפורסם בדורו. נולד בעיר תארודאנת לאביו רבי מכלוף. גדל במוגאדור. עבר בצעירותו לגור בצווירה. למד אצל דודו רבי יעקב בן שבת. כיהן כדומ"צ בסאפי הסמוכה וכראש ישיבה הסמוכה, אחר כך חזר למוגאדור וכיהן בה כראב"ד עד לשנת תר"ע (1910). עלה לארץ ישראל בשנת תר"ע, נפטר בה לאחר מספר חודשים בשנת תרע"א, והובא למנוחות בהר הזיתים. מחבר שו"ת 'שבט יהודה'. 

רבי יוסף ן' עטר, רב ודיין מחכמי אצוירא. חבר בבית הדין יחד עם רבי יהודה בן מויאל.

כתמים, סימני קיפול, קרעים לאורך קווי הקיפול. מצב בינוני.