English

פריט 13:

כתב ידו ובחתימתו של רבי ידידיה מונסונייגו, הראשון. מחכמי מרוקו ורבניה. בערך שנת תר"כ

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר בכתב ידו ובחתימתו של רבי ידידיה מונסיוגו – הראשון. [פאס], המאה ה-19

[1] דף, 8X10 ס"מ. כתב יד ספרדי.

רבי ידידיה מונסונייגו (נפטר בשנת תרכ"ח, 1867) – רב בפאס, מידידיו הקרובים של הגה"ק רבי יעקב אביחצירא, אבי השושלת המפוארת והקדושה של משפחת אבוחצירא. כתב חידושים רבים: שו"ת, דרושים, חידושים על השו"ע, אגרות ועוד, שרובם נותרו בכתב יד.

כתמים, חורי עש עם פגיעה במספר אותיות, מצב בינוני.