English

פריט 14:

כתב יד תימני בן 250 שנה: פירוש רש"י על התורה. המאה ה-18

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד פירוש רש"י על התורה. [תימן], המאה ה-18.


[155] דף, 21 ס"מ. אחד מהדפים צר מהאחרים. דף חסר מפרשת 'ויחי' (בראשית מח, ז- מט, ט) ונותר ממנו רק חלק קטן ומנותק, בנוסף חסר דף אחרון. עם הגהות ותוספות בשולי הדפים.
בגב הדף הראשון רישום חתום המתאר את הקדשת הספר על ידי מרת סעידה בת סעיד אלענאבי, בשנת ב'קכח [לשטרות, היא שנת תקל"ז, 1777].

כריכה מחודשת, כתמים כולל שאריות סימני עובש, קרעים פגמים והדבקות בשולי דפים, דף אחרון חסר ומדף נוסף נותר רק מקטע מנותק, מצב בינוני-טוב.