English

פריט 17:

ימין משה על הלכות שחיטה וטריפות. כתב יד. תימן, ראשית המאה ה-19.

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד, ספר ימין משה, הלכות שחיטה וטריפה [מאת רבי משה ונטורה]. [תימן, ראשית המאה ה-19].


[97] דף, 16 ס"מ.

כריכת עור בלויה, חורי עש, כתמים, מצב בינוני-טוב.