English

פריט 18:

כתב יד תימני, חידושים וליקוטים באגדה, סוד ודרוש. שנות התר"ס לערך

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב יד, "טעמים נחמדים" – לקט חידושי תורה בדרך הרמז והסוד, מהשל"ה הקדוש, מהחיד"א ועוד. תימן, תחילת המאה ה-20.


[27] עמו', 12 ס"מ. כתיבה יהודית-ספרדית.

כריכה חדשה, כתמים, פגמים בשולי דף ראשון, בלאי בשולי חלק משאר הדפים, מצב בינוני-טוב.