English

פריט 32:

נדיר! רמב"ן על התורה, ויניציא ש"ה - 1545 עותק מהר"י אבוהב

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר: $4,000 - $6,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

רמב"ן על התורה, מהדורה שניה, נדיר. העותק של רבי יצחק אבוהב.


ביאור על התורה להר הגדול רבנו מושה ב"ר נחמן גירונדי. דפוס מארקו אנטוניו יושטינייאן, ונציה, ש"ה [1545]. מהדורה שניה, נדיר.

קנו, [1] דף, 28 ס"מ. חלק מדף השער וחלק מהדף שאחריו חסרים והושלמו בכתב יד. בדף השער חתימת רבי יצחק אבוהב. הגהה בכתב יד בשולי דף ו'.

רבי יצחק אבוהב (השלישי, ב"ר דוד)
דה פונסיקה (שס"ה-תנ"ג, 1605-1693) – מאימת האינקוויזיציה, נמלט בילדותו עם משפחתו מפורטוגל לאמשטרדם, שם היה לתלמידו של רבי יצחק עוזיאל. בשנת שפ"ו, בהיותו הן עשרים ואחת, מונה לרב בקהילה היהודית-פורטוגזית באמשטרדם. בשנים ת"ב-ת"ט (1642-1649), כיהן כרב ואב"ד בעיר פירנמבוקא, שהייתה במושבה ההולנדית בברזיל, והיה אחד מראשוני הרבנים והמחברים העבריים ביבשת אמריקה. בשל כיבוש ברזיל על ידי פורטוגל, נאלץ לברוח מהמדינה וחזר לכהן כרב, ראש ישיבה ואב"ד בקהילת היהודים הפורטוגזים באמשטרדם, ופעל להקמת בית כנסת לקהילתו. 

כריכה מחודשת, כתמים, פגמים עם פגיעה בטקסט בשני הדפים הראשונים – תוך השלמת הטקסט החסר בכתב יד, חורי עש, מצב בינוני.