English

פריט 33:

דף חידושי תורה בכתב יד מרן בעל שבט הלוי

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

חידושי תורה בעצם כתב יד קודש מרן עמוד ההוראה הגאון הצדיק רבי שמואל הלוי ואזנר גאב"ד ור"מ זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין.

חידושי התורה בעצם כתב יד קדשו, בסוגיית טהרה בחנוכה בימי החשמונאים, כתובים בשני עברי הדף, על גבי דף המכתבים הרשמי שלו, בערך משנת תש"ל. 

עמוד ההוראה מרן הגאון האדיר רבי שמואל הלוי ואזנר [תרע"ג-תשע"ה] מגדולי הדור, עמוד ההוראה עליו נשענים בית ישראל, רוב מורי ההוראה ופוסקי ההלכה בדור האחרון, מתלמידיו. תלמיד מובהק למרן מהר"ם שפירא מלובלין והמשגיח רבי שמעון מזעליכוב, רבי שמואל דוד אונגר מנייטרא ורבי יוסף אלימלך כהנא מאונגוואר.

בעצת מרן החזון איש מונה לרב זכרון מאיר, משם יצא אורו למרחקים. כבר אז התבטא מרן קדוש אהרון מבעלזא על ישיבתו ובית ההוראה שעל ידה 'ד' אמות של הלכה בימינו, הינם בזכרון מאיר אצל הרב ואזנר'.

[1] ניר מכתבים רשמי, כתוב משני עבריו. סימני קיפול. כתמים ובלאי קל. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM