English

פריט 34:

ברכה ליום טוב בכתי"ק השבט הלוי

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ברכת שמחת יום טוב מאת ידידכם… איגרת ברכה קצרה לשמחת יום טוב בכתב יד ובחתימת מרן השבט הלוי רבי שמואל ואזנר.

מכתב ברכה קצר, בעצם כתב יד השבט הלוי מרן הגר"ש הלוי ואזנר רבה של זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין, משנים קודמות. 

המכתב נכתב על גבי ניר המכתבים הרשמי שלו. 

[1] ניר מכתבים רשמי של הרב ואזנר. נקבי תיוק מקורעים. דף כהה. סימן קיפול. מצב טוב מאוד.

מידות: 14 x 22 CM

מידות: 14 x 22 CM