English

פריט 46:

דף חידושי תורה בכתב יד הגה"ק בעל הקהילות יעקב הסטייפלר

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף חידושי תורה בכתב יד הגה"ק בעל הקהילות יעקב הסטייפלר, כתוב משני עבריו בעניין מלאכת מכה בפטיש בהלכות שבת.

דף שלם, כתוב כולו בעצם כתב יד של בעל קהילות יעקב. נדפס עם שינויים בספרו על שבת.

[1] דף שורות, כתוב משני עבריו בכל השורות. כ-46 שורות. מעט תיקונים בכתב ידו. סימני פטריה. בלאי. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 16 x 20 CM

מידות: 16 x 20 CM