English

פריט 47:

טופס עליה בחתימת קודש מרן הקהילות יעקב - הסטייפלער

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טופס בקשה בחתימת מרן הגאון האדיר בעל קהילות יעקב – הסטייפלער לעליית גיסו הגאון רבי שמואל קאגאן לארץ הקודש. תרצ"ו. 

 

הסטייפלער כותב על עצמו כי הינו ריש מתיבתא בישיבת בית יוסף נובהרדוק בבני ברק, ומציין כי הגאון הגדול רבי יונתן בנימין הורוויץ רבה של מאה שערים, יכול להעיד על נכונות העניין.

הסטייפלר כותב גם כי הנ"ל בן 54 שנים ורעייתו בת 44 שנה. לא נכתבו פרטי הילדים כי הזוג קאהן – קאגאן היו חשוכי בנים. 

רבי שמואל אליהו קאהן – קאגאן, היה חתנו הגדול של הגאון רבי שמריהו יוסף קרליץ מקוסובה וגיסם הגדול של מרן החזון איש והסטייפלר. הוא נספה בשואה ולא עלה לארץ הקודש, למרות הטופס שלפנינו. 

[1] שטר רשמי של אגודת ישראל בירושלים. כתמים ובלאי קל. מצב טוב. 

מידות: 34 CM