English

פריט 48:

מכתב בחתימת מרן הגר"ח קניבסקי

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $600 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בחתימת הגאון האדיר שר התורה רבי חיים קניבסקי, ובו ברכות למשגיח הצדיק רבי דוב יפה ולמדפיסים את ספרי הגה"צ רבי שמואל הומינר. 

מכתב משנת תשע"ה, בו מברך מרן הגה"צ שר התורה רבי חיים קניבסקי את כל מי שיסייע להדפיס את ספרי הגה"צ רבי שמואל הומינר בעל מחבר הספרים החשובים 'עבד המלך'. 

רבי חיים קניבסקי מברך במיוחד את הגאון הצדיק המשגיח רבי דוב יפה משגיח ישיבת כפר חסידים ומזקני המשגיחים בדור, שלקח על עצמו את כל ההוצאות.

יצויין, כי הגה"צ המשגיח היה בשנותיו המבוגרות מאוד וכן מרן הגר"ח לא הרבה לחתום באותן שנים על מכתבים. 

[1] דף מודפס. מקופל. חתימת יד קודש הגר"ח קניבסקי. סימני קיפול. מצב טוב מאוד.