English

פריט 49:

'מספרי חיים קניבסקי' ספרים בחתימת קודש מרן הגר"ח קניבסקי

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לוט שלושה ספרים, לא מצויים, שהיו שייכים למרן שר התורה בדורו הגאון האדיר רבי חיים קניבסקי, חתומים בעצם כתב יד קדשו. 

* ספר פסקי תשובה, שחיבר הרה"ג רבי אברהם פיעטרקאווסקי מהעיר לאדז'. מהדורת צילום. ירושלים, תשכ"ז. עותקו האישי של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי.

בדף הפורזאץ חתימת יד קדשו משנים מוקדמות יחסית.

* ספר המנהיג, לרבינו אברהם ב"ר נתן הירחי. כולל טעמי ויסודי כל המנהגים דינים והלכות. הוצאת לוין אפשטין, ירושלים, תשי"א. 

בדף השער חותמתו המוקדמת של רבי -חיים קניבסקי – בני ברק- ובדף הפורזאץ חתימת יד קדשו: מספרי חיים קניבסקי. 

כריכה מעט מנותקת. מצב טוב – טוב מאוד.

* ספר למה תתראו חיברו רבי שלום פרידמן. נגד הוצאות ומותרות בשמחות נישואין. הספר זכה להסכמת מאורי הדור ובדף הראשון, הסכמתו של מרן הסטייפלר, אביו של מרן הגר"ח, שהגיעה באיחור ועל כן נדפסה לפני כל הדפים. 

יתר המסכימים, מרנן רבי אליעזר מנחם מן שך, רבי פינחס עפשטיין, , רבי יעקב לנדא, רבי יחזקאל לעווינשטיין, רבי אברהם שלמה כ"ץ מריסקווא, רבי שמואל ואזנר, רבי ישראל וועלץ, רבי יוסף נפתלי שטרן ורבי דוד הלוי יונגרייז. 

מצב כללי טוב – טוב מאוד.

מידות: 18 CM