English

פריט 5:

קבלה! פרדס רימונים להרמ"ק קארעץ, תקמ"ו

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הקבלה היסודי: פרדס רימונים. חיברו רבי משה קורדואירו, הרמ"ק, ובו מאמרים קבליים עמוקים. קארעץ תקמ"ו. 

רבינו הרמ"ק חיבר את הספר אחר שהחלו להיות כמה וכמה דרכים שונות בקבלה ובדרכי לימודה, ובמטרה לערוך דרך אחת שתכלול את כל השיטות והאופנים. מבוא לחכמת הקבלה בל"ב שערים. דפוס קארעץ החשוב והמיוחס, הדפיס את פרדס רימונים בשתי מהדורות, בשנת תק"מ ובשנת תקמ"ו. 

הספר כולל רישומים ואיורים קבליים. 

קסח דף. נזקי עש. כריכה מקורית פגועה. מצב בינוני – טוב. 

מידות: 32 CM