English

פריט 50:

תשובה ארוכה מאוד- בעצם כתב יד מרן פוסק הדור רבי משה פיינשטיין. 36 דפים. לא היה כבושם הזה!

מחיר פתיחה: $15,000

הערכת מחיר: $25,000 - $30,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה ארוכה מאוד! עצם כתב יד קודש הגאון האדיר פוסק הדור רבי משה פיינשטיין, בעניין רצון בקידושין. כמות דפים עצומה מגולת הכותרת בחידושי התורה של רבינו האגרות משה. 


36 דפים בכתב יד קדשו, חלקם עם שמו החקוק בראשי הדפים. 


הגאון האדיר רבי משה פיינשטיין [תרנ"ה-תשמ"ו] מגדולי פוסקי הדור האחרון, מנהיגה הרוחני של היהדות בארצות הברית. שימש כיושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארה"ב. ובנוסף כראש ישיבת 'מתיבתא תפארת ירושלים'. נודע בשערים גודל התמדתו בתורה ובקיאותו הבלתי רגילה בכל מכמניה. שאלות והכרעות הלכתיות מכל העולם הופנו ללשכת הגזית שבאיסט סייד במנהטן. 

[36] דפי שורות. סימני תיוק קלים. בלאי וכתמי דיו וזמן קלים. חלק מהדפים הינם דפים רשמיים עם לוגו שמו של הגר"מ פיינשטיין בבלאנק. מצב טוב מאוד.

מידות: 21 x 28 CM

מידות: 21 x 28 CM