English

פריט 51:

כרוז בחתימת גדולי הדור האחרון

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כרוז לתפילה למען יהודי איראן, שנכתב ונחתם בשנת תש"ס, בחתימת גדולי הדור ופוסקי ההלכה בדור האחרון. 

החתומים הגאון האדיר מרן בעל שבט הלוי, מרן החוט שני רבי נסים קרליץ, מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ ראש ישיבת פוניבז' לצעירים, מרן הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן בעל 'איילת השחר', רבי גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז', רבי ברוך רוזנברג ראש ישיבת סלבודקה, רבי שלמה מחפוד ורבי שמעון בעדני מגדולי הדור הספרדיים. 

גדולי הדור, פוסקי ההוראה ומנהיגי ישראל, מאורי הדור, קוראים ומבקשים מכל הציבור להתפלל ולהעתיר על זעקת האסירים בכלא ובבור במדינת אירן, שנאשמו בעוון ריגול כביכול ועלולים לעמוד בגזר דין של תלייה. 

מרן השבט הלוי כותב 'בעזרת השם יתברך. מצוה גדולה לעורר על אחינו בני ישראל הנתונים בצרה ובצוקה'. כל גדולי הדור חותמים בחתימת ידם. 

[1] דף צילום בכתב יד סופר. ובחתימת כל גדולי הדור על פני ג' עותקים מחוברים ומודבקים כאחד. מצב טוב מאוד. 

מידות: 21 x 32 CM

מידות: 21 x 32 CM