English

פריט 54:

פסק הלכה בדיני צוואה בכתב יד הגאון הגדול רבי לייב מאלין

מחיר פתיחה: $400

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פסק הלכה בכתב יד הגאון הגדול רבי אריה ליב מאלין מייסד ישיבת בית התלמוד ומגידולי פארי ישיבת מיר. 

פסק הלכה על פני עמוד, הממשיך לעמוד הבא, בניר חלק תכלכל, בדיני צוואות הנהוגות בזמננו.

הגאון הגדול רבי ליב מאלין [תרס"ו-תשכ"ב] מגדולי בני התורה בליטא לפני המלחמה, תלמיד הגאונים האדירים, רבי שמעון שקאפ, רבי ברוך בער ליבאוויץ ורבי אלחנן וסרמן, מפארי ישיבת מיר, תלמידם המובהק ומעתיק שמועתם של ראשי הישיבה והמשגיח רבי ירוחם ממיר. כן היה תלמיד לבית בריסק. גלה לשנחאי עם הישיבה ועלה ממנה לארצות הברית שם הקים את ישיבת בית התלמוד והיה מגדולי הדור המפורסמים, עד שנפטר בפתאומיות. 

[1] ניר חלק. כולו בכתב יד. ללא חתימה. נקבי תיוק מקורעים. סימני קיפול. מצב טוב. 

מידות: 22 x 28 CM

מידות: 22 x 28 CM