English

פריט 63:

שו"ת מהרי"ט. פיורדא תקכ"ח. עותק תלמיד רבי עקיבא אייגר

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שו"ת מהרי"ט עם חידושי מהרי"ט על המסכתות – פיורדא תקכ"ח – העותק של רבי חיים מלעסלא אב"ד שווערין, תלמיד רבי עקיבא איגר


בדף השער חתימה: "לד' הארץ ומלואה, הק' חיים מלעסלא חופ"ק שווערין יע"א", ועוד חתימה נוספת שלו, וחתימה עתיקה אחרת לא מזוהה.

[1], ר [צ"ל: קי], ב-סה דף. 33 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. חלק מהדפים מוכתמים. כריכה ישנה פגומה.