English

פריט 75:

דף עמוס בחידושי תורה בכתי"ק המהר"ם שיק

מחיר פתיחה: $1,800

הערכת מחיר: $2,000 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אהבת התורה! דף עמוס בחידושי תורה בעצם כתי"ק הגאון האדיר מהר"ם שיק, מביא מחידושי רבו מרנא החתם סופר. כתוב משני צדדיו.


בחלק מחידושי התורה כותב 'הועתק מתשובת אדמ"ו הגאון נ"י' – בחיי חיותו של מרנא ורבנא החתם סופר. 


דברי התורה הינם מתוך חידושי מרנא החתם סופר – רבו של המהר"ם שיק, על סוגיות במסכת קידושין והם הועתקו על ידו בחביבות רבה, ודן בדברים אלו.

רבינו הגאון האדיר משה שיק ה'מהר"ם שיק' [תקס"ז-תרל"ט] גדול תלמידיו של מרנא ה'חתם סופר'. רבה של חוסט וראש הישיבה הגדולה בעיר. רבו החתם סופר התבטא עליו התבטאות מופלאה: 'מיינער ספרים שאפע' [ארון הספרים שלי]. פסקיו התקבלו בהערצה בכל רחבי אוסטרו-הונגריה ומשם נפוצו לכל רחבי העולם היהודי. מנהיגה הבלתי מעורער של יהדות הונגריה בדורו. חיבר חידושיו המפורסמים על הש"ס ושו"ת, ובנוסף לגדלותו בנגלה ובהלכה, הרבה לכתוב בדרך הרמז וספרי דרוש יקרים.

[1] דף תכלכל. בלאי בשוליים. סימני נזקי מים. מעט אותיות דהויות. מצב טוב. 

מידות: 20 x 25 CM

מידות: 20 x 25 CM