English

פריט 83:

שטר תנאים לנכדת הגה"ק 'בית היוצר' מחוסט, עם פירוט התחייבויותיו

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שטר תנאים של נכדתו היתומה של הגאון רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט, בעל "בית היוצ"ר" – ברעזנא תרמ"ד. 


בשטר מפורטים ההתחייבויות שלקח על עצמו ה"בית היצ"ר" לצורך נישואי נכדתו הכלה היתומה מאב.
[1] דף. קרע בראשית הדף לרוחבו, ולכל אורכו עם פגיעה בטקסט. שיקום לא אמנותי. מודבק על גבי נייר משמר. מצב בינוני – טוב. מידות: 33 CM