English

פריט 86:

איגרת הגאון הגדול רבי קאפל רייך אב"ד בודאפעשט

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $2,500 - $3,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב איגרת בכתב יד הגאון הגדול המפורסם רבי יעקב קופל רייך, רבה של בודפשט הבירה ואב"ד קהל יראים פעסט ובחתימתו. פעסט, תרפ"א – 1921. 

במכתבו מאשר ומאמת גדלותו התורנית של הרב הגאון רבי פינחס ווינקלער רבה של שארוואר, 'להגיד שבחו במקום שאין מכירים אותו ואני במיודעי ומכירי קאמינא' כי הוא משיירי קהילתנו ונתגדל על ברכי התורה והיראה והוא איש חשוב ונעלה ונאמן כאיש אמת'.
המכתב כולו בעצם כתב ידו הק', בחתימתו ובחותמתו הריבועית. 

הגאון הקדוש רבי יעקב קאפל רייך [תקצ"ח-תרפ"ט] רכש תורה אצל אביו הגאון המקובל רבי אברהם יחזקאל אב"ד באנוביץ ותלמיד מרנא החתם סופר. מהעילויים החשובים בישיבת פרשבורג ונבחר על ידי מרן ה"כתב סופר" לשמש מדריך לבנו, מרן השבט סופר. חלק ממשלחת חמשת התלמידים שנשלחו מישיבת פרסבורג אל חצר מרנא הרה"ק הדברי חיים מצאנז. שפט את ישראל 40 שנה בקהילה המעטירה בבודפשט וכיהן כמנהיג הקהילות האורתודוקסיות בכל רחבי הונגריה.
הגרי"ח זוננפלד נהג לכנותו בתואר 'הסבא קדישא'.

אחר פטירתו, הפך מקום ציון קבורתו לאבן שואבת למבקשי ישועה ורחמים. 

[8] שורות בעצם כתב ידו. איגרת קטנה, 14×11 ס"מ. מודבקת ומחוזקת. מצב טוב – טוב מאוד. ………………………………………..
דברו אתנו ב
וואצאפ