עברית

Lot 3:

HaEmunah Vehabitachon. Koretz, 1785. First Edition

Start price: $600

Estimated price: $1,200 - $1,500

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer HaEmunah Vehabitachon, attributed to the Ramban. First edition, Koretz, 1785. Especially wide sheets. Pedigreed ownership notations. 

Sefer HaEmunah Vehabitachon, Mussar, printed at the famed printery of Johann. 

The work appeared inside Arzei Halevanon, Venice 1601 and was printed for the first time as a book in Koretz (See Friedberg, section I). 

On the flyleaf, many ownership notations including: ‘שייך להנגיד הרבני והקצין בנן של קדושים המפורסים בתורה וביראה כקש"ת ר’ יחיאל מיכל המתגורר כעת בק’ שומא (אולי שומאץ) חתן הרב הקדוש בוצינא קדישא מוהר"ר נחום (= נחמן?) זצוקללה"ה. 

[1] 32 leaves. Stains. Thick leaves. Especially wide sheets. Many stamps of ‘הכנסת אורחים שו"מ’. New, elegant leather binding. Good-very good condition.  

 

Measurement: 22 CM