English

פריט 1:

ספר תורה, כתיבה אשכנזית, ב[70] גליונות קלף

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תורה, כתיבה אשכנזית, ב[70] גליונות קלף


[42] שורות בעמודה, כתב יד אשכנזי בית-יוסף, גובה הקלף 51 ס"מ, ובחלק מהגליונות 48 ס"מ.

קלף ללא עצי חיים, מצבים שונים לגיליונות השונים; בחלק מהגיליונות חלק מהאותיות דהויות ופגומות. מספר קטן של גיליונות עם עמודה בודדת, כולל תיוגים מיוחדים במספר מילים, מצב בינוני.