English

פריט 13:

מצת שמורים. קבלה. מהדורה ראשונה. ונציה ת"ך - 1760

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר: $2,000 - $2,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מצת שמורים מאת המקובל רבי נתן שפירא – ונציה ת"ך – מהדורה ראשונה – כרוך עם עשר דפים בכתב-יד משנות הת"ק, בהם "כללים מכתבי האר"י זצ"ל"


ה"כללים מכתבי האר"י" שבכת"י הכרוכים בסוף הספר, נדפסו בסוף תיקוני זהר עם פירוש "כסא מלך" (ירושלים תרמ"ג) ובספרים נוספים.

ח, [4], ט-יב, כא-פד דף. בסופו כרוכים 10 דפים כתובים (18 עמודים כתובים). רוב הדפים במצב טוב. כתמים ובלאי. קרעים בדף השער ובשני הדפים שלאחריו, מודבקים לספר בנייר הדבקה. כריכה ישנה.