English

פריט 14:

דפוס ראשון. נדיר! שדה יהושע על ירושלמי זרעים. קושטא, תכ"ב

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שדה יהושע, ביאור על חלק ממסכתות ירושלמי סדר זרעים [עם הפנים], מאת רבי יהושע [רפאל] בנבנשת. דפוס אברהם גבאי, קושטא, תכ"ב [1662]. מהדורה ראשונה. נדיר.

ב, קצב, קפה-קצ דף, 30 ס"מ. ללא דף ג' מהספירה הראשונה, וללא [6] דפי לוח הטעויות והתנצלות המחבר בסוף הספר. עם חתימות בעלים "אברהם מרדכי שטרית".
בספר זה לא הובאו דברי האגדה בירושלמי ואין עליהם ביאור, כפי שהסביר המחבר, היות וקדמו בעל 'יפה מראה' בביאור עניינים אלו.

כריכה חדשה, [7] דפים חסרים, דפים ראשונים ואחרונים עברו שיקום מקצועי, כתמים, חורי עש, נזקי לחות, קפלים ופגמים בחלק מהפינות, מצב בינוני.