English

פריט 19:

הנותן אמרי שפר, פפד"מ, תע"ג. עותק הרה"צ רבי מנחם מאניש סופר מסיגעט

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר הנותן אמרי שפר, לרבי אליהו ן' חיים, נדפס פעם שנית בפרנקפורט דמיין, בשנת תע"ג לפ"ק. 

עותק הרב הצדיק הסופר המפורסם רבי אברהם מנחם מאניש סופר מסיגוט. 

על דף השער חתימת שמו ועוד רישומים בעטו. 

רבי אברםה מנחם מאניש סופר מסיגעט, היה תלמידו הקרוב של הרה"ק האהבת ישראל מויז'ניצא וצדיקי בית ויז'ניץ חיזרו והידרו אחר פרשיות התפילין שכתב. גם הרה"ק העצי חיים מסיגעט, מיד בלידת בנו הרה"ק הברך משה מסאטמאר, ביקש לרכוש תפילין ולהזמינם אצל רבי מאניש סופר – לבר המצווה שתתקיים בעוד 13 שנה. ועוד צדיקים גדולים.

הרה"ק הברך משה מסאטמאר הידר גם אחר המלחמה והשיג פרשיות מהרה"צ רבי מנחם מאניש סופר מסיגעט עבור בניו האדמורי"ם מסאטמאר שליט"א. 

[1] קה, דף. שיקום מניר בדף הראשון ובדפים אחרונים. מעט פגיעה קלה בטקסט בדפי המפתחות שבסוף. בלאי וכתמים. כריכה מאוחרת שלמה. מצב טוב. 

מידות: 32 CM