English

פריט 31:

יושר לבב, לרבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, תק"ב. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

יושר לבב, מאת רבי עמנואל חי ריקי. אמשטרדם, תק"ב [1742]. המהדוראה הראשונה והנדירה.


ספר יושר לבב, להמקובל הגדול רבי עמנואל חי ריקי. דפוס ראשון, אמשטרדם, תק"ב [1742]. נדיר. 

ספר יושר לבב, הודפס לראשונה בחיי המחבר, שנה לפני פטירתו (בשנת תק"ג) יחד עם ספרו משנת חסידים שיצא לאור בכמה מהדורות לפני כן. 
לאחר מכן, בקראקא שנת תר"ן, הודפס שוב הספר 'יושר לבב' בנפרד. 

לפנינו המהדורה הראשונה של יושר לבב, כפי שנדפסה באמשטרדם, כולל דף השער עם הכיתוב הייחודי שהוסיף המקובל רבי עמנואל חי ריקי – המחבר. 

חותמות בעלים ר' "זכריה בן דוד שרעבי שעריים". הפרט בדף השער עולה תצ"ז, אך בקולפון מצויינת השנה תק"ב. בספר זה מבאר המחבר את שיטת הצמצום כפשוטו על פי שיטות בקבלה והוא ספר יסודי בתורת הנסתר.

רבי רפאל עמנואל חי ריקי (תמ"ז-תק"ג, 1687-1743) – רב ומקובל חשוב ביותר, פרשן ופייטן. נולד באיטליה, ועלה לצפת, שם למד את חכמת הקבלה והתעמק בכתבי האר"י. בדרכו לחו"ל בשל מגיפה בגליל, נשבה בידי שודדים, ולאחר שנפדה חזר לאיטליה. לאחר ארבע שנים כרבה של פירנצה, נסע להדפיס את ספריו בליוורנו. לאחר שנסע בין ערים מרכזיות למכירת ספריו, ושהות בארם צובא, חזר לירושלים. חזר לחו"ל לאסוף כספים להקמת ישיבה בירושלים ולהדפיס עוד מכתביו. בדרכו חזרה לארץ ישראל נרצח בידי שודדים. חיבר ספרים על התנ"ך והש"ס, פירוש על המשניות ועל תהלים, שירים וחידות, ספרי קבלה ועוד.

[2], מב דף, 18 ס"מ. כריכה חדשה עם אותיות מוזהבות, כתמים, חורי עש, פגם בטקסט באחד מהדפים הושלם בכתב יד, הדבקות בשולי דפים אחרונים, מצב בינוני.

מידות: 18 CM