English

פריט 35:

ספר פרי האדמה על הרמב"ם, ב [נזיקין-שופטים], מאת הראשון לציון רבי [רפאל] מיוחס ב"ר שמואל....

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר פרי האדמה על הרמב"ם, ב [נזיקין-שופטים], מאת הראשון לציון רבי [רפאל] מיוחס ב"ר שמואל. דפוס בצלאל הלוי אשכנזי, תקי"ב [1752]. מהדורה ראשונה. העותק האישי של רבי אברהם חיים אדאדי.


[7], קעד דף, 28 ס"מ. [2] דפים חסרים בדפי מפתחות הספר. עם חתימות רבי ציון עטיה ורבי אברהם חיים אדאדי. עם [2] הגהות בכתב יד בשולי הדפים.

הראשון לציון רבי רפאל ב"ר שמואל מיוחס (תס"א-תקל"א, 1701-1771) – מגדולי רבני ירושלים. יצא כשליח לקושטא להצלת קהילת ירושלים מידי מושל מושחת שדרש מהם סכום עתק ואסר את מנהיג הקהילה, רבי משה מיוחס, סבו של רבי רפאל. בספר 'מגילת יוחסין' תועדו הניסים הרבים להם זכה במהלך שליחות זו. יצא כשד"ר גם לקהילות בתורכיה ובמצרים. חיבר ספרי חידושי הלכות ודרשות, וכיהן כראשון לציון משנת 1756.

רבי אברהם חיים אדאדי (תקס"א-תרל"ד, 1801-1874) – 'סבא דמשפטים', עלה מטריפולי לצפת בשנת תקע"ח (1818), והוסמך שם כרב וכדיין. משנת תק"צ היה שד"ר קהילת צפת בצפון אפריקה. בעקבות חורבן העיר צפת ברעידת האדמה, נשאר לכהן כרב, כראש ישיבה ואב בית דין בטריפולי. בהמשך עלה שוב לצפת ובה נפטר. חיבר את הספר 'ויקרא אברהם' על השולחן ערוך ומספר ספרי נוספים בהלכה ובחקר מנהגי קהילת יהודי לוב.

כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, מצב טוב.