English

פריט 39:

מאורי א"ש על התורה ומגילות. פיורדא, תקכ"ו. מהדורה ראשונה

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $500 - $700

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מאורי א"ש, על התורה ומגילות, מאת הגאון רבי מאיר אייזנשטאט ונכדו. דפוס איצק מדפיס, פיורדא, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה, העותק האישי של רבי ישעיהו ברדקי.

ספר מאורי א"ש על התורה, כולל כתנות אור מאת רבי מאיר א"ש, ואור חדש, מאת נכדו רבי אלעזר קאליר. דפוס איציק ב"ב [בוכבינדר], פיורדא, תקכ"ו [1766]. מהדורה ראשונה. עם חותמות רבי ישעיהו ברדקי.

[4], צ דף, 33 ס"מ. "כתנות אור" ו"אור חדש" נדפסו בזה אחר זה בכל פרשה. כאן הודפס "אור חדש" חלק א, ושאר החלקים הודפסו אחר כך.עם חותמות רבי ישעיהו ברדקי ור' מיכל שרגא הערריס. ועם הקדשה בכתב יד ספרדי "קדש למדרש מאמר מרדכי".

רבי ישעיהו ברדקי (תק"ן – תרכ"ג, 1790-1862) – תלמיד רבי חיים מוולוז'ין וחתנו של רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א. עלה לארץ ישראל בשנת תק"ע לערך, והיה מראשונים מחדשי הישוב היהודי האשכנזי בירושלים. כיהן לזמן מה כראש הקהילה האשכנזית בירושלים, עד למינויו של רבי משה ריבלין. בהמשך כיהן מנהיג ומנהל העדה האשכנזית לצד רב העדה רבי יוסף זונדל מסלנט וחתנו רבי שמואל סלנט.

ר' מיכל שרגא העריס – נדיב, מייסד קרן לגמילות חסדים ומנהל 'בנק מטרופולין'.

כריכה פשוטה בלויה, פגמים בשולי דפים ראשונים, כתמים, סימני קיפול בשני הדפים הראשונים, מצב טוב.