English

פריט 46:

בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה....

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

בית מאיר, אבן העזר, מאת הגאון רבי מאיר פוזנר. פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה. יצא לאור בחיי המחבר.


ספר בית מאיר על שולחן ערוך אבן העזר, עם צלעות הבית. דפוס אלמנת גרילא, פרנקפורט דאדר, תקמ"ז [1787]. מהדורה ראשונה.

[1], קן; [1], כ דף, 32 ס"מ. עם שער מיוחד לספר צלעות הבית. עם חותמות "ביהמ"ד הנו' לטשעכענאווע" ו"חברה ש"ס לאדז" ועם חתימות בעלים ובהם: "אליעזר ליזר במ"מ סגל". עם הגהה קצרה בכתב יד בשולי אחד העמודים.

הגאון רבי מאיר פוזנר (תפ"ה-תקס"ז, 1725-1807), מגדולי הפוסקים והמשיבים בדורו, מחבר ספר "בית מאיר" על ארבעת חלקי השו"ע ועל שיטות הש"ס, אב"ד מעזריטש, קניגסברג ושוטלנד. בהסכמת הגאון מלבוב רבי יוסף שאול נתנזון לספר בית מאיר (לבוב, תרכ"א) הוא כותב בהערכה רבה כי ספר זה "כשמו כן הוא, כי הוא מאיר עיניים לכל באי בית שמואל, והוא יורד ונוקב עד תהום עמקי מצולות הש"ס… וכמעט אומר שאין ערוך אליו בכל מפרשי דברי השו"ע והפוסקים האחרונים, ועל דבריו יש לסמוך לדינא כעל משענת חזק".

כריכה פשוטה מחודשת, כתמים, קרעים קצרים והדבקה בשולי בדף השער, מצב טוב.