עברית

Lot 23:

Sha'arei Dura, Jessenitz, 1724 Pedigreed Copy

Start price: $300

Estimated price: $600 - $900

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer Sha’arei Dura – Jessenitz, 1724 – signatures and stamps of the Gaon Rabbi Moshe Nachum Blum of Grosswardein (the son of the Beit She’arim) and his Son Shmuel Shmelkeh

On the title page and the front guard leaf, stamps and signatures: "משה נחום בלוהם בהגאון מוה"ר עמרם זצ"ל – דומ"ץ דק"ק גראססוורדיין תע"א"; "שמואל שמעלקא הקטן בהגה"ג וכו’ מוה"ר משה נחום שליט"א בלוהם פק"ק גוו"ד אורדי’ יצ"ו התרצ"ח".

Ancient signatures on the title page: "קניתי ממעות מעשר בעד… מענדל סגל מפ"ב [=מפרשבורג]"; "שלמה הלוי סגל מלאורשטאטש".

Please refer to Hebrew catalog text for a brief biography of the Gaon Rabbi Moshe Nachum Blum. 

[3], 66; 8 leaves. 32 cm. Good condition. Stains and wear. Old binding.