עברית

Lot 36:

Divrei Shlomo. Drush. Frankfurt, 1753-1754. Single Edition

Start price: $100

Estimated price: $200 - $300

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 23%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer Divrei Shlomo – Drushim on the Torah by the Gaon Rabbi Shlomo Shalem – Frankfurt, 1753-1754 – Single Edition – with an Ancient Signature

Signature on the title page: "חנני אלקי’ גם בזה הק’ שמואל בלא"א המונח [המנוח] יעקב יצחק זצ"ל דיין בוואשרח טריילינגען [?] והגליל יע"א".

[2], 108, [3] leaves. 32 cm. Fair condition. Wear and moth signs. New binding.